Rengöra stenkista – en guide

En väl fungerande stenkista är av stor vikt för att hantera och leda bort överskottsvatten från markytor eller som en slutgiltig station för BDT-avlopp. Stenkistor kan se ut på flera olika sätt Här har vi utgått från en stenkista fylld med grus. Om er stenkista är helt nedgräv kan det vara bra att försöka ta reda på hur konstruktionen ser ut under marken. Kanske kan du fråga förra ägaren eller liknande. 

För att garantera att stenkistan fortsätter att fungera är det viktigt att se efter den regelbundet och avlägsna eventuella igensättningar. Här följer en guide som hjälper dig hålla din stenkista i bästa möjliga skick.

Innan du börjar är det bra att se till så att du har lämpliga verktyg tillgängliga, såsom en spade, en räfsa, handskar och trädgårdsslang.

Rensa i en stenkista

Gör en grundlig undersökning av stenkistan. Plocka bort eventuella löv, avfall eller andra objekt som finns på stenkistans yta eller mynning. Var försiktig så att du inte skadar själva konstruktionen.

Om du upptäcker något som hindrar vattenflödet, försök varsamt avlägsna det med hjälp av handskar eller andra verktyg. Var särskilt aktsam så att du inte skadar stenkistans väggar eller eventuella kopplingar till dräneringssystemet.

Spola rent stenkistan med vatten

Använd en trädgårdsslang för att spola rent stenkistan. Det kan ta lite tid för vattnet att rinna undan så ha inte för högt tryck. Börja med att rikta vattenstrålen mot stenkistans mitt och spola sedan utåt. Du behöver få bort smuts, lera eller andra ämnen som kan ha samlats runt gruset. Kontrollera att vattnet flödar ordentligt genom stenkistan.

Få bort obehaglig lukt från stenkistan

Om du märker starka obehagliga lukter från stenkistan kan det vara nödvändigt att behandla den med särskilt doftborttagningsmedel. Det finns speciella produkter med sporer av mikroorganismer som aktiveras vid kontakt och som lämpar sig väl för stenkistor. Häll inte ner starka rengöringsmedel eller sådant som kan skada naturen eller grundvattnet. 

En sista kontroll av stenkistan

Har stenkistan lock är det viktigt att den blir korrekt återmonterad och säkrad.
Nu kan du kontrollera att stenkistan fungerar som den ska. När du duschat, tvättat, diskat eller efter ett vanligt skyfall kan du gå ut och se så vattnet rinner undan. 

Genom att regelbundet följa denna guide och genomföra nödvändigt underhåll av din stenkista kan du förhindra problem med igensättningar och stopp. Om du är osäker eller behöver ytterligare rådgivning rekommenderas det alltid att kontakta en specialist inom området.

När rengöring inte fungerar

Många gånger krävs det ganska enkla ingrepp för att stenkistan ska fungera bättre men om den ovanstående guiden inte har någon större verkan så kan det behövas andra åtgärder. 

Anlita en person som är duktig på enskilda avlopp och dränering. De kan ge dig råd om hur du ska gå vidare och göra mer omfattande undersökningar. Om vattnet inte rinner undan som det ska kan det exempelvis vara för att stenkistan är igensatt längre ner och helt enkelt behöver bytas ut eller grävas om. Det kan också vara så att stenkistan är underdimensionerad för er förbrukning.

Våra rörmokare hjälper dig med allt från enkla serviceuppdrag till entreprenader!

27 Jun 2023