Dränera värmepump - Tips & råd

Varför ska man dränera en värmepump?

En värmepump - exempelvis en luftvärmepump - som sitter på husets utsida kan skapa problem för en husägare. Detta i form av vatten som rinner ut vintertid. Vatten som uppkommer som en följd av kondens och som antingen kan innebära en isgata vid den plats där pumpen är placerad - eller i form av ett isberg under pumpen. Det kan komma närmare 20 liter vatten på ett dygn. Vikten av rätt dränering är således viktig.

Det finns olika sätt att dränera en värmepump. Vi ska titta närmare på detta lite senare i texten, men först ska vi också reda ut vad som orsakar att vatten rinner ut och varför en dränering blir nödvändig. Det handlar om kondens och om spillvatten. Det senare är något som alla värme producerar och där mängden varierar beroende på modell, montering samt vilken årstid det är.

Under vintern produceras mer spillvatten och detta som en följd av kondens. Kondens och spillvatten som alltså leder till att vattnet fryser under vintern och där man som husägare ser de klumpar av is vi nämnde tidigare. Vill det sig riktigt illa så kan vattnet ta sig in i huskroppen. Det är illa under sommartid då det kan skapa fukt- och/eller vattenskador. Ligger vattnet kvar i grunden under vintertid så kan det frysa varpå frostsprängningar kan ske. Oavsett vilket: inget av alternativen är särskilt trevliga att drabbas av som husägare. Därav vikten av dränering där man leder bort vattnet från huskroppen och från grunden i syfte att undvika skador.

Dräneringstråg är den mest effektiva lösningen

Det bästa och mest effektiva sättet att dränera en värmepump är att A) se till att investera i ett dräneringstråg och en dräneringsslang och B) om dessa finns installerade - se över skicket på dem. Många värmepumpar idag har detta inkluderat i priset, men det handlar också om att man som husägare inser att livslängden är begränsad. Därför bör man hålla dessa områden under kontroll och då gärna låta en professionell installatör av värmepumpar göra en bedömning. Den kostnaden är värd att ta - i synnerhet om man jämför med hur kostnaderna för en potentiell fuktskada eller frostsprängning kan se ut.

Som en fotnot ska vi även nämna vikten av korrekt installation rent initialt. Planerar du att köpa en värmepump så se till att frågan om dränering planeras också - och gärna professionellt. Du tjänar på att ta hjälp med installationen. Detta både sett till effekt, till hållbarhet och sett till riskminimering.

Det andra sättet att dränera handlar om att leda bort vattnet från snö och is som fastnat under eller ovanpå värmepumpen. Det ska inte bildas någon hög under värmepumpen då en sådan kan skada den. Ett enkelt sätt att lösa detta är att ta en pulka och placera den under pumpen. Snön och isen hamnar i pulkan, du drar undan den med jämna mellanrum och därefter ställer du tillbaka den. Enkelt och effektivt.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha ett kostnadsförslag!

1 Mar 2021