Rörmokare Stockholm

Auktoriserat VVS-företag med bred kompetens

Energioptimering

Spara pengar med energioptimering

Med hjälp av en energioptimering kan vi med enkla åtgärder hjälpa din bostadsrättsförening att göra stora energibesparingar – något som både du och miljön kommer att tjäna på.

Som rörmokare arbetar vi med installationer som är livsnödvändiga för alla fastigheter. Där ingår el, värme, kyla, vatten och ventilation. När vi är ute på fältet så upptäcker vi ofta att många anläggningar är felinställda och därmed drar el i en mängd som är långt ifrån nödvändig. Genom en energioptimering kan vi med relativt enkla medel effektivisera energianvändningen i en fastighet. På samma gång kan vi med hjälp av rengöring och reparationer öka installationers livslängd. Ibland kan man även tvingas byta ut gamla slitna installationer.

energioptimering

Energioptimering i korta drag

Första steget är att vi gör en status- och energidiasnos av den aktuella fastighetens installationer. Vi bedömer då bland annat värmeanläggningar, ventilationssystem och kylsystem.

I rapporten listar vi sedan statusen på de olika installationerna. Det handlar om saker som förväntad livslängd, kondition och vilka möjligheter till energibesparingar som finns. Denna diagnos går sedan att använda som underlag till en plan för underhåll och energi. Där berättat vi om de åtgärder som kommer att behöva genomföras både på kort och lång sikt.

Kunden får titta på rapporten och ta ställning till de rekommendationerna. Därefter ser vi till att genomföra de åtgärder som behövs.

Enkla åtgärder kan ge stor effekt

Olika åtgärder kräver givetvis olika grader av arbetsinsats. Enklare justeringar kan vi genomföra omedelbart – det kan handla om att reglera temperaturen, justera drifttider och aktivera pumpstopp.

Sedan finns det också åtgärder inom energioptimering som är mer krävande, som att byta ut gamla, slitna ventilationssystem och värmeanläggningar. Stora rengöringar och installation av styr- och övervakningssystem är andra större åtgärder som kan leda till mindre energiåtgång.

En annan viktig del av energioptimeringen är att lägga upp en plan för regelbunden tillsyn, underhåll i förebyggande syfte – allt för att kunna sätt in nödvändiga åtgärder i tid. Låt oss sköta din energioptimering och lägga upp en plan för installationer som sparar energi i en lång tid framöver.

Energioptimering – spara pengar även när energipriserna stiger

Energipriserna stiger och inte mycket tyder på att detta kommer att ändras. Just därför är det en mycket bra idé att se över energianvändningen. En korrekt genomförd energioptimering kan kapa kostnaderna på ett väsentligt sätt.

Här är några åtgärder som kan effektivisera energianvändning:

  • Inreglering av värme- och ventilationssystem.
  • Modernisering av värmecentralens reglerutrustning. Denna åtgärd kan hjälpa dig att hålla en optimal värmeleverans året runt.
  • Mätning av varmvattenförbrukning – en åtgärd som öka medvetenheten om smartare energianvändning. Detta går att göra såväl centralt och lägenhet för lägenhet i en fastighet.
  • Vi kan modernisera kranar och duschmunstycken, något som kan minska vattenförbrukningen.

 

Byt ut din gamla och slitna energilösning

En viktig åtgärd som verkligen kan förbättra energioptimeringen är att byta ut en gammal och omodern energilösning. Att byta energilösning är en stor investering som kan leda till lönsamhet på lång sikt.

Några exempel på moderniseringar av energisystem är att byta från direktverkande elvärme till vattenburen värme alternativt radiatorer eller golvvärme, installation av värmepump eller solceller. Vi kan hjälpa dig att hitta en lösning som sparar på energin i din fastighet!

Vill du veta mer om våra tjänster inom energioptimering eller få en offert? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

Minska elförbrukningen med energioptimering!