Flytta golvbrunn i garage

Kan man flytta en golvbrunn i ett garage?

Ett garage ger en husägare väldigt fina möjligheter att både bygga, förvara och reparera olika saker. Gällande det senare så kan bilen stå i fokus och olika reparationsprojekt av denna kan ta vid. Något som kan innebära en ökad belastning på golvbrunnen och där en annan placering av denna kan ge en bättre effekt. Får man flytta en golvbrunn i ett garage?

Det kan de facto vara problematiskt att göra detta utan professionell hjälp. Det är viktigt att en golvbrunn i ett garage har rätt placering och rätt lutning. Om inte så kan det innebära rent förödande konsekvenser - hela garagets bärande konstruktion kan påverkas av överflödigt vatten. Det finns även en överhängande risk för att mögel bildas; detta även om man hinner torka upp det vatten som kommit i ett överflöd.

Kort sagt: det finns lite för stora risker med att på egen hand flytta en golvbrunn i ett garage. Samma sak gäller om du ska planera för en helt ny golvbrunn i ditt framtida garage - ta alltid professionell hjälp.

Behöver man en oljeavskiljare i garaget?

Det finns även andra saker att tänka på vad gäller golvbrunn i ett garage. Om du exempelvis använder ditt garaget för det vi inledde texten med - att reparera bilen i - så kan detta kräva att du installerar en oljeavskiljare. Att olja och olika kemikalier når spillvattnet ska undvikas till varje pris och just en oljeavskiljare är något som gör skillnad i detta.

En annan viktig fråga att tänka på gäller bygglov. Om du ska bygga ett nytt garage så kan detta kräva ett bygglov och där golvbrunnen inkluderas i den slutbesiktning som sker. Om du själv valt att göra jobbet så finns det också risk för ett underkännande. Något som dels kostar onödigt mycket pengar och som dels också kommer att kräva en hel del arbete med att korrigera.

Kolla med försäkringsbolaget

Ser man till saken ur ett annat perspektiv så finns även försäkring med i bilden. Vad händer om det uppkommer en vattenskada och där problemet ligger i att du A) flyttat golvbrunnen i garaget eller B) monterat en sådan på ett felaktigt sätt? De flesta försäkringsbolag ställer krav på att arbeten av denna karaktär ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt. Där kan man således nekas ersättning om det vill sig riktigt illa.

Att ha en golvbrunn i ett garage är något som kan göra en stor skillnad. Känner du att det garage du planerar att bygga behöver en sådan eller om du känner att placeringen av den befintliga är felaktigt så är det bara att agera. Men, det är en aktion som består i att du ringer en rörmokare och ser över vilka möjliga alternativ som finns tillgängliga hos denne. Du ska definitivt överlåta arbetet till proffs.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha ett kostnadsförslag!

4 Jun 2021