Installera vattenpump i fritidshuset | En guide

Har du köpt ett gammalt torp eller fritidshus utan vattenförsörjning, kan du borra en brunn för att få upp vatten och tillgodose familjens behov av dricksvatten och vatten till matlagning. Förutsättningarna är att markkvaliteten tillåter det och att grundvattnet befinner sig på en nivå som tillåter att det pumpas upp, samt att vattnet inte innehåller föroreningar. Ytterligare en förutsättning är förstås att det finns tillgång till el som kan driva pumpen.

Var noga med att skaffa de bästa förutsättningarna för att få upp bra vatten ur din brunn, och kontrollera vattnet regelbundet, minst vart tredje år

Hur stor pumpkapacitet du behöver är beroende av hur mycket vatten ni gör av med. Vill ni kunna använda vattnet för att duscha och bada går det så klart åt mer vatten än om ni bara vill kunna ha dricksvatten och vatten till matlagning. Tänk också på att det är du som tomtägare som är ansvarig på kvaliteten på vattnet ur din brunn. Var därför noga med att skaffa de bästa förutsättningarna för att få upp bra vatten ur din brunn, och kontrollera vattnet regelbundet, minst vart tredje år.

Grävd eller borrad brunn?

Förr i tiden grävde man brunnar, så vid gamla torp och sommarstugor finns inte sällan redan en gammal grävd brunn. En grävd brunn har ett djup på ungefär 8-10 m och ger ett mindre beständigt vattenflöde än en borrad brunn, som går djupare. Vattenkvaliteten i en grävd brunn påverkas också lättare av förändringar i närmiljön, som till exempel avlopp från nybyggnationer i närheten.

När brunnar tas upp nu för tiden är det borrning som gäller. Man får ett djupare brunnshål som dessutom är mindre känsligt för yttre påverkan. I en borrad brunn kan en tryckborr användas, som ger ett bättre och mer beständigt vattentryck. Även om du redan har en grävd brunn på tomten kan det faktiskt vara en idé att låta borra en ny brunn. För att få en brunn borrad är det bra att om möjligt anlita ett lokalt företag som kan trakten bra och känner till de geologiska förutsättningarna på platsen. Du måste också förvissa dig om att borrarna har rätt certifikat och ger garanti på jobbet.

Jetpump till grävd brunn

Till en gammal grävd brunn används vanligen en så kallad jetpump, även kallad ejektorpump eller sugpump. Jetpumpen suger upp vattnet ur brunnen och kan inte ta upp vatten från mer än 6-8 meters djup. Jetpumpen står uppe på ytan, vilket gör den känslig för frost när det är kallt. Bäst är därför att den står i källaren eller i ett speciellt pumphus. Även om den inte används på vintern när sommarvistet är nedstängt så är den känslig för kyla och bör inte lämnas ute.

Tryckpump till borrad brunn

Till en borrad brunn används i stället med fördel en så kallad tryckpump, som sänks ner i brunnen och trycker upp vattnet till vattenledningarna. Det ger ett betydligt bättre vattentryck. Tryckpumpar kallas också för djupbrunnspumpar, eftersom de borrade brunnarna går ner betydligt djupare än de grävda. En tryckpump är att föredra framför en jetpump; den har större kapacitet och ger ett jämnt flöde av vatten. Dessutom ligger den på ett sådant djup att den inte blir känslig för frost, även när det blir riktigt kallt. En tryckpump fungerar året runt.

Kontrollera vattenkvaliteten regelbundet

Oavsett vilken typ av pump du väljer är det viktigt att du kontrollerar vattenkvaliteten då och då. Mycket kan hända med vattenkvaliteten på ett par år och det är inte alltid det går att se eller känna på vattnet för att upptäcka att det är dåligt. Kommunen kan hjälpa dig att testa vattenkvaliteten och avgöra om det är tjänligt att dricka. Är vattnet otjänligt måste du vidta åtgärder som att kanske skaffa en vattenrenare eller kanske till och med gräva en ny brunn.

Våra rörmokare hjälper dig med allt från enkla serviceuppdrag till entreprenader!

5 Jul 2018