Stopp i toaletten | Tips för att lösa upp stopp i toan

Här hittar du bra tips för att komma till rätta med stopp i toaletten. Det finns flera sätt att lösa upp stopp i toan: vatten, "kamelkyssen" och rensband.

Stopp i toaletten? Prova det här

Att få stopp i toaletten skiljer sig en smula åt från ett stopp i exempelvis handfatet eller diskhon; både sett till hur man ska agera för att bli av med stoppet i fråga och sett till hur besvärligt det är. Det senare säger egentligen sig självt. Det är inte så roligt att gå på toaletten, göra klart, spola och se hur allting börjar svämma över och rinna utmed golvet. Att torka upp allt detta är sällan så roligt och dessutom så kvarstår även problematiken med stoppet i toaletten. Innan vi visar på tre tips kring hur du kan göra för att komma till rätta med ett sådant ska vi även säga följande:

Skulle det vara så att stoppen sker frekvent och regelbundet och att din toalett ofta svämmar över så är detta ofta ett tecken på att du bör kontakta en rörmokare. Regelbundna stopp kräver ofta professionell hjälp då stoppet i fråga sitter djupare och längre in än vad du klarar av att korrigera. Det kan handla om att något – exempelvis ett djur – har fastnat och att man måste genomföra en stamspolning för att komma till rätta med problemet. I mer sällsynta fall så kan det vara så att stammarna behöver bytas eller repareras genom en relining. Men, som sagt, kontakta först och främst en rörmokare.

De tips vi ska ge ser ut som följer och det går utmärkt att följa det givna schemat. Det vill säga; prova alla tre – i given ordning – innan du ringer en rörmokare.

Stopp i toaletten

Tips nummer ett – vatten

Så här gör du: Fyll en hink till hälften med vatten och öppna toalettlocket. Principen är att du ”kastar” ner vattnet och därmed trycker bort det som orsakat stoppet. Det här kräver pricksäkerhet och det område du ska sikta på är kröken nere i klosetten. Kom ihåg att det ska vara en ganska kraftfull rörelse – men du behöver inte på något sätt överdriva och kasta så hårt du kan. Var bestämd!

Tips nummer två – kamelkyssen

Så här gör du: Vi förutsätter att du har en vakrensare i din ägo och om så inte är fallet så är det läge att göra denna investering. För några hundralappar får du nämligen ett redskap som fungerar vid de flesta stopp och som är både lätt att hantera och väldigt effektivt. En sådan ska du, helt enkelt, ha i din ägo. Du tar din vaskrensare och du siktar – återigen – ner mot kröken av toaletten där du trycker fast den. Efter det så spolar du samtidigt som du juckar vaskrensaren upp och ner till dess att stoppet har släppt.

Kamelkyss är ett gammalt slangord för vaskrensare.

Tips nummer tre – rensband

Så här gör du: ett rensband är ett band gjort av metall som du hittar i välsorterade butiker för några hundralappar. Ett rensband kan vara bra att ha vid stopp i olika avlopp och det är synnerligen effektivt just vid toaletter. Här är metoden simpel i teorin – du för helt enkelt in rensbandet i kröken på toaletten varpå du trycker det inåt till dess att stoppet är borta. I praktiken dock, där är rensbandet lite svårare att bemästra. Detta då din toalett är gjord av porslin och rensbandet i fråga av metall. Ett alltför hårt tryck kan skada emaljen och skapa stora bekymmer. Det gäller alltså att du intar viss försiktighet; men att du på samma gång vågar trycka till lite. Återigen – var bestämd.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha ett kostnadsförslag!

25 Sep 2017