Stora brister i ventilationskontroller

En undersökning som publicerades nyligen visar att den så kallade OVK-besiktningen, obligatoriska ventilationskontroll, ofta genomförs på ett bristfälligt sätt. Många deltagare som har svarat på undersökningens frågor, tycker dessutom att besiktningen blivit sämre på senare år.

Dem obligatoriska ventilationskontrollen, som ofta genomförs av rörmokare och VVS-tekniker, har som uppgift att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra i bostäder och andra byggnader. Det har mycket stor betydelse, eftersom dålig luft och för höga eller låga temperaturer påverkar både trivsel och hälsa på ett tydligt sätt.

Återkommande kritik

Kritiken mot OVK har återkommit regelbundet genom åren och enligt den nya undersökningen ser det inte ut att gå åt rätt håll. Flera av de 13 intervjupersonerna hävdar att OVK blivit sämre och att väldigt få av de tidigare påpekade bristerna har åtgärdats.

Här är några av de svagheter som lyfts fram i undersökningen:

  • Kommuner och byggnadsnämnder har inte genomfört bra tillsynsåtgärder,
  • Många av OVK-kontrollanterna har inte varit kunniga nog för att genomföra uppdraget på ett korrekt sätt.
  • Det finns ett glapp mellan det som definieras som godkänd luftkvalitet och det som ger godkänt i en OVK-inspektion. Det finns flera möjliga orsaker till att det är så: bland annat att OVK inte kontrollerar vilken verksamhet som faktiskt utförs i lokalerna som testas.
  • De åtgärder som föreslås angående energisparande anses hålla låg kvalitet.
  • Otydligheter i lagstiftningen gällnande ventilation och inomhusmiljö.

Vilka åtgärder som ska genomföras för att förbättra kvaliteten på OVK varierar. Vissa anser att det vore bra om kommunerna fick ta ut en avgift för handläggningen, vilket skulle ge OVK högre prioritet.

Flera åtgärder föreslås

Andra tänkbara åtgärder som föreslås av rörmokare och personer inom ventilationsbranschen är att införa ett enhetligt protokoll som ska vara obligatoriskt vid alla besiktningar. Ett nationellt register är en annan idé, som skulle kunna möjliggöra bättre statistisk och möjligheter till uppföljning. Bättre möjligheter för kontrollanter att kunna efterbesiktiga är också något som efterlyses.

Att inomhusluften är bra är viktigt ur ett flertal perspektiv, inte minst i skolor. Det finns gott om forskningsresultat som visar att bra luft förbättrar inlärning, hälsa och produktivitet. Det gör att kvalitativa besiktningar inte minst är viktiga i skolor.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha ett kostnadsförslag!

21 Sep 2017