Vattenläcka | Grundläggande information om vattenläckor

Här berättar vi mer om hur man upptäcker, förebygger och åtgärdar vattenläckor.

En vattenläcka kan uppstå på flera sätt – den kan drabba huvudledningen och den kan dyka upp inom fastigheten, ofta helt utan förvarning. Därför kan det vara mycket fördelaktigt att veta vad du ska göra om läckan dyker upp hos dig. Att veta vad man ska göra när det uppstår en läcka på det allmänna nätet.

När det sistnämnda inträffar, det vill säga en läcka på det allmänna ledningsnätet, så uppmärksammas den antingen av allmänheten eller myndigheternas egen personal. Det är av största vikt att alltid anmäla läckan. Personal sätts i arbete för att åtgärda problemet så snart som möjligt.

Så upptäcker du en vattenläcka i hemmet

Hur upptäcker man att det uppstått en vattenläcka där hemma? Det är inte alltid så lätt, dolda läckor är vanliga och det är långt ifrån alltid de består av en vattenkran som står och droppar. Ett bra tips är att göra rutin av att kontrollera mätarställningen på vattenmätaren i huset. Om du jämför den med vad som står på din faktura så kan du upptäcka eventuella läckor, otäta kranar och rinnande toalettstolar i tid. Saker som över tid kan orsaka avsevärda, ofta helt onödiga, extrakostnader.

Om du har fått någon form av synlig vattenläcka, kontakta oss så kan någon av våra duktiga VVS-montörer hjälpa dig att få ordning på problemet. Är det något problem med vattenmätaren eller om vattnet måste stängas av utanför bostaden bör du alltid kontakta företaget som har ansvaret för vattenförsörjningen hemma hos dig.

Vi får ofta frågor som rör vattenläckor och de problem som kan uppstå i samband med dem. Här svarar vi på några av de vanligaste undringarna.

Kan man dricka missfärgat vatten som uppstått efter någon form av läcka?

Vi rekommenderar starkt att du inte dricker missfärgat vatten oavsett orsaken. Det kan bero på en läcka, men även på att någon form av reparation- och underhållsarbete pågår. Spola vattnet tills det är klart och fräscht igen, helst så nära vattenmätaren som möjligt. Om du ändå får i dig lite missfärgat vatten så behöver du i de flesta fall inte oroa dig. Det enda som händer vanligtvis är att du får i dig en något större mängd järn än i vanliga fall. Anledningen till detta är att de partiklar som missfärgar vattnet i första hand består av järnoxid (det som vi till vardags kallar rost). Rost och andra sedimenterade material finns alltid i ledningar, men lossnar när trycket förändras i samband med läckage eller underhåll av ledningsnätet. Det kan ibland hända att boende långt ifrån läckan drabbas av missfärgat vatten.

Ska jag koka det missfärgade vattnet?

Eftersom det är rost så försvinner inte partiklarna om du kokar vattnet. Misstänker du att vattnet är allvarligt förorenat, anmäl till den ansvarige så kan du få information om vattnet bör kokas. Detta ansvar ligger oftast i kommunen där läckan uppstått. När man kokar förorenat vatten ät tumregeln att man ska koka tills det uppstår bubblor i vattnet.

Hur mycket vatten går åt vid en läcka?

Detta varierar givetvis beroende på olika orsaker, men här är i alla fall några tumregler:

• En droppande kan läcka hela 40 liter på ett dygn eller 15 kubikmeter på ett år.

• Rinner kranen konstant med en tunn stråle så slösas ungefär 40 kubikmeter om året.

• En rinnande toalett är en riktig vattentjuv. 1 100 liter på ett dygn och 400 kubikmeter om året rinner ut i tomma intet.

• Ett extremfall, en kraftigt rinnande kran liknande en spolning ur en brandpost, förbrukar 350 000 kubikmeter vatten på ett år.

• 150 kubikmeter per år är den normala förbrukningen av vatten för en familj.

Vi hjälper dig om du har fått problem med en vattenläcka!

10 Jan 2018