Vad är en avloppsgroda?

Vad är en avloppsgroda egentligen? Har du någon gång renoverat eller byggt nytt hus så har du säkerligen stött på detta, något märkliga, ord.

Vi börjar med varför namnet avloppsgroda används. Detta sker av den enkla anledningen att konstruktionen förr påminde om en liten groda. Så enkelt var det med den saken - men vilket syfte har denna avloppsgroda och var finns den?

En avloppsgroda är ett avlopp som läggs i toaletter och badrum - i vissa fall även i kök - och som fyller en extremt viktig funktion i fastigheter och villor. Ser man till fastigheter så använder man ofta prefabricerade, färdigsvetsade och hopsatta avloppsgrodor och man gör detta av kostnadseffektiva skäl. Ser man till en villa så brukar man bygga grodan på plats och då är det av yttersta vikt att rörmokaren känner till de regler och de dimensioneringar som gäller för avlopp. Detsamma gäller om man ser till vinklar och infästningar.

Gällande exempelvis dimensioneringar så kan vi säga att det handlar om ett badrum med en toalett. Här får man inte använda en stam med en mindre dimension än 110 som därefter ska förgrena sig ut från toalett till avlopp; det är det första steget innan man påbörjar själva läggningen av avloppsgrodan.

Därefter så måste man även vara medveten om att toaletter aldrig får kopplas med en mindre dimension än just 110 samt att golvbrunnar å sin sida får ha en dimension om 50 och uppåt. Normalt brukar man välja rör om 75 millimeter - detta för att undvika stopp i avloppen. Samma sak gäller för handfat. Man kan använda sig av 50-rör, men i syfte att förhindra stopp så är 75 millimeter ofta en bättre lösning.

Så fungerar en avloppsgroda

Vikten av rätt vinklar och infästningar vad gäller avloppsgrodan nämnde vi. Då man bygger upp en avloppsgroda så är detta något man måste känna till. 88-graders vinklar för att bygga liggande spillvattenledningar? Glöm det, det blir en katastrof. Avloppet kommer att drabbas av stopp och sämre avrinning.

Här ska man använda sig av dubbla 45-gradersvinklar. Det kan också fungera med klassiska långböjar - eller, helt enkelt, 88-gradersvinklar. Det här gäller även för ledningar som går från fallande till liggande rör. Det motsatta - från liggande till fallande rör - är inte lika problematiskt.

Tänk på grodans fall

En annan viktig sak att ta hänsyn till är de byggtekniska egenskaper som avloppsgrodan är tillverkad av. Detta oavsett fabrikat på grodan i fråga. Fallet ska normalt läggas med en centimeter/meter för bästa effekt. Bygger man - som vissa blir frestande att göra - med för mycket fall så får man ofta större problem med att vattnet rinner undan för fort. Det gör att övrigt avfall stannar upp, fastnar och slutligen också orsakar ideliga stopp.

Fallet får inte vara för brant eller för plant för att grodan ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Väver man in material och olika egenskaper för dessa så kan man säga att ju lägre friktion som finns på materialet som grodan är tillverkad av - desto mindre fall kan man också ha. Tumregeln är emellertid att 1 centimeter per meter är bra att hålla sig till.

Vanliga material är för övrigt Epoxyrör, PP-rör (polypropen), gjutjärnsrör (som främst finns i äldre hus, men som dock även ibland används i samband med nyproduktion som en följd av utmärkt ljudisolering) och rostfria rör (som används i exempelvis bilhallar eller i lokaler där olika skadliga vätskor kan fräta på exempelvis rör av plast).

Så, nu har du förhoppningsvis tillräckligt med kött på benen till nästa gång din rörmokare börjar tala om någon groda som finns i ditt avlopp och du vet att vikten av denna inte ska underskattas då den utgör en väsentlig del av stammarna i ditt hus.


Fler tips om rör och vvs

Miljövänliga propplösare

Rengöra avlopp i duschen

Så fixar rörmokare en rinnande toalett

 

Våra rörmokare hjälper dig med allt från enkla serviceuppdrag till entreprenader!

4 Dec 2019