Service av värmepumpar

Med regelbunden service får din värmepump både högre prestanda och en betydligt längre livslängd. Du minimerar också risken för driftstopp.

En värmepump sköter sig för det mesta själv. Men som med all teknisk utrustning så behöver man titta till en värmepump då och då, både genom att inspektera den och genom att utföra mätningar av verkningsgraden. Vid en service kan servicemontör göra finjusteringar på pumpen och rengöra svåråtkomliga filter, allt för att din pump ska fortsätta fungera så effektivt och problemfritt som möjligt.

”Vi har den rätta kompetensen och verktygen för att serva en värmepump på bästa sätt, och efteråt får du ett serviceprotokoll för framtida referens”

Ungefär vartannat år kan det vara bra att beställa service av sin värmepump. Det är då viktigt att du anlitar en auktoriserad servicemontör. Vi hjälper dig gärna med din pump oavsett märke, och ser till att du får snabb och professionell service till ett bra pris. Vi har den rätta kompetensen och verktygen för att serva en värmepump på bästa sätt, och efteråt får du ett serviceprotokoll för framtida referens.

Regelbunden service viktig för garantin

En värmepump kommer vanligtvis med en ganska lång garantitid. De är byggda för att klara kontinuerlig drift år ut och år in, men som med alla avancerad teknisk utrustning är de beroende av att tittas till då och då för att kunna hålla bästa möjliga prestanda. Filtren ska bytas regelbundet, något du klarar av själv, liksom avtorkning och enklare rengöring av lättåtkomliga komponenter.

Men när det är dags för besiktning, mätning och rengöring av pumpen invändigt måste du anlita en auktoriserad servicemontör för att garantin ska fortsätta gälla. Tänk på att en garanti bara är giltig så länge produkten handhafts på ett ansvarsfullt sätt, och i detta ingår att man ger värmepumpen regelbunden och kvalificerad service.

Hur hittar jag en servicemontör?

Om din återförsäljare inte erbjuder service kan du vända dig till oss för hjälp, eller vilken annan servicemontör som helst som är ansluten till SKVP, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Det garanterar att du får en statligt certifierad servicemontör som kan ge din värmepump korrekt och noggrann service utifrån de förhållanden som råder i ditt hus med avseende på temperaturen, luftfuktighet energibehov och så vidare. En värmepumps inställningar kan behöva justeras över tid, eftersom dessa förhållanden ändras.

Vi erbjuder service av värmepumpar i hela Storstockholm. Vi är experter på alla typer av värmepumpar och vi vet när det är dags för service och hur den ska gå till. Om du vill kan du skriva ett serviceavtal med oss, vilket garanterar att du får löpande service av din pump. Då vet du att din pump blir omhändertagen på bästa sätt, och kan behålla maximal prestanda under hela sin livslängd.


Läs mer

Utbildning för rörmokare

Stora brister i OVK

Installation av tvättmaskin i badrummet

Grundläggande information om vattenläckor

 

Våra rörmokare hjälper dig med allt från enkla serviceuppdrag till entreprenader!

21 Oct 2019